Viracopos (SBKP)

Campinas,SP - CIAD SP0003
D0924/22 N 10/06/2022 12:49
Q) SBBS/QWPLW/IV/M /W /000/120/2253S04705W001
PJE SUBJ AUTH/COOR APP SAO PAULO/TWR KP/RADIO AMARAIS ACONTECERA WI COORD 225344S0470546W, 225330S0470434W, 225240S0470401W, 225208S0470437W, 225226S0470542W, 225257S0470559W RTO

ORIGEM: SDIA 9263E2B7