Fazenda Koga (SDHC)

Getulina,SP - CIAD SP0120
F2136/21 N 24/11/2021 23:39
Q) SBBS/QWULW/IV/M /W /000/056/2140S05012W020
UA (FLT RPA) ACONTECERA COORD POLIGONO 213541S0503237W, 214034S0503234W, 214222S0495052W, 213650S0495054W (BRAUNA.SP) RTO

ORIGEM: SDIA 6105B242